หน้าหลัก
รู้จัก แอสเตอร์
ผลิตภัณฑ์ แอสเตอร์
ข้อควรรู้ผลิตภัณฑ์
โปรโมชั่นพิเศษ!
การสั่งซื้อสินค้า
โอกาสทางธุรกิจ
สมัครตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ/สั่งซื้อ
     
 
       บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในนามของยี่ห้อ “แอสเตอร์” ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า และผู้บริโภค ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของแอสเตอร์ ทุกรายการ จะมีจุดเด่นที่แตกต่าง เมื่อเทียบเคียงกับสินค้าทั่วไป
       ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคส่วนใหญ่ นอกจากให้คุณประโยชน์ ตามการใช้งานแล้ว ยังจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรา แอสเตอร์ เสมือนหนึ่งเป็นผู้เฝ้าระวัง และมองหาจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคนึกไม่ถึง ขณะเดียวกันจะทำหน้าที่บอกกล่าวถึงข้อควรระวัง ข้อสังเกตุ รวมถึงการพิสูจน์ตัวผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนใช้งานจริง
        ด้วยความมุ่งมั่นที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้บริโภคมากกว่าประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ ทำให้ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ แอสเตอร์ ด้วยดีเสมอมา วันนี้เรามีความพร้อมที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ แอสเตอร์ สู่กลุ่มผู้บริโภคให้กว้างขึ้น หลังจากเราดำเนินงานมากว่า 8 ปี ด้วยปรัชญาที่ว่า “มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และราคาประหยัด”

นโยบาย
       แอสเตอร์ มุ่งเน้นที่จะอุทิศตนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ เติมเต็มช่องว่างการตลาด เพื่ออิสรภาพด้านการบริโภคที่แท้จริง แอสเตอร์ จึงหยิบยื่นประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ด้วยหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ
         • สินค้าคุณภาพที่ผู้บริโภคต้องพึงพอใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
         • ราคาประหยัดที่สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคได้ทุกเดือน
         • แอสเตอร์ เป็นสินค้าที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นผลดีต่อสังคมและส่วนรวม
         • แอสเตอร์ มุ่งเน้นที่จะสร้างธุรกิจแบบยั่งยืนให้กับนักธุรกิจ หรือผู้สนใจจำนวนมากในอนาคต
       นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี เพื่อรักษาเวลาอันมีค่าของผู้บริโภค แอสเตอร์บริการส่งถึงบ้าน รวมถึง
แอสเตอร์จำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย ผู้ซึ่งมีความเข้าใจสินค้าเป็นอย่างดี สามารถแนะนำผู้บริโภคให้เข้าใจสินค้าอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจบริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจบริโภคอย่างมีเหตุและผล

คุณภาพ
       ผลิตภัณฑ์แอสเตอร์ ทุกผลิตภัณฑ์ ผลิตจากโรงงาน ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมถึง การควบคุมการผลิตอย่างมีระบบ เครื่องจักรที่มีความแม่นยำ และยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์แอสเตอร์ทุกชิ้น ที่ส่งถึงมือผู้บริโภค ย่อมจะสร้างความมั่นใจได้ถึง คุณภาพ ความปลอดภัย

 
ข้อมูลบริษัทฯ
ชื่อบริษัท : บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550041412
ใบอนุญาตประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คำขอเลขที่ : 1075551000588
ที่ตั้งบริษัท : 58/587 ซอยรามอินทรา 68 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ :
02-517-2070, 086-308-6038, 086-306-1566
E-mail/อีเมลล์ : astersiam@gmail.com
 
 
     
 
Copyright : Aster Siam : 2009
Best viwed on Browser Internet Explorer 5+ : Thankyou for visiting
www.astersiam.com
ขอสงวนสิทธิ์รูปภาพและข้อมูลใน Website นี้ ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย