ข้อมูลบริษัทฯ
ชื่อบริษัท : บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550041412 
ใบอนุญาตประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คำขอเลขที่ : 1075551000588 
ที่ตั้งบริษัท : 58/587 ซอยรามอินทรา 68
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท์ : 0-2517-2070, 086-308-6038,
086-306-1566

E-mail : astersiam@gmail.com
Line ID : jenjaroon
             sasinunt2013
             rakna123456

Facebook : แอสเตอร์ สยาม
Fanpage : Aster Siam


 
   

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากผลงานของ ด๊อกเตอร์ กัวฮุ่ย จบแพทย์
ด้านผิวหนัง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ รักษาโรคผิวหนังด้วยสมุนไพร
ได้ค้นคว้าวิจัยตัวยาหลายอย่างที่สกัดมาจากสมุนไพรจากธรรมชาติ
เพื่อนำมารักษาโรคผิวหนังให้กับคนไข้มากว่า 50 ปี และได้นำตัวยา
สมุนไพรเหล่านั้นแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กับบุคคลทั่วไป เพื่อป้องกัน
รักษาและปรับสภาพผิวให้สมดุล ใช้แล้วปลอดภัย เห็นผลชัดเจน

สบู่สมุนไพร แอสปริง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลอง ทดสอบคุณภาพ
จากตัวอย่างผิวที่แตกต่างกันกับบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความมั่นใจ
ได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่เหมือนสบู่ทั่วไปในท้องตลาด

บริษัท แอสเตอร์สยาม จำกัด ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้ว
จึงได้นำเสนอสบู่สมุนไพรแอสปริง สู่ผู้บริโภค ด้วยความมั่นใจว่า จะสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยที่ผ่านมาลูกค้าให้ความไว้วางใจแก่แอสเตอร์
ด้วยดีตลอดมา บัดนี้ บริษัทแอสเตอร์ สยามจำกัด จึงมีความพร้อมเสนอ
สบู่สมุนไพร แอสปริง สู่ลูกค้าอย่างเป็นทางการ
       
     
       
 
       
ขอสงวนสิทธิ์รูปภาพและข้อมูลใน Website นี้ ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย