หน้าหลัก
รู้จัก แอสเตอร์
ผลิตภัณฑ์ แอสเตอร์
ข้อควรรู้ผลิตภัณฑ์
โปรโมชั่นพิเศษ!
การสั่งซื้อสินค้า
โอกาสทางธุรกิจ
สมัครตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ/สั่งซื้อ

บริษัทฯ กำลังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก
ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ไม่จำกัดความรู้  เพศ  เพียงคุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เป็นธุรกิจลงทุนน้อย รายได้ดี ส่งฟรีทั่วประเทศ


พิเศษสุด! แนะนำ : สำหรับผู้ที่มีงานประจำ ทั้งในองค์กรของรัฐ หรือ เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ดีมากๆ

นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับ :
นักศึกษา ทำเป็นรายได้เสริม
ร้านค้าต่างๆ และ ธุรกิจซักรีด เพียงจำหน่ายสินค้าเพิ่ม เสริมรายได้อีกทาง
บุคคลทั่วไป

สนใจร่วมธุรกิจกับ แอสเตอร์ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ... ติดต่อสอบถามได้ที่ :
โทร. 0-2517-2070, 086-308-6038, 086-306-1566
Line ID : jenjaroon หรือ sasinunt2013 หรือ rakna123456

 
 
     

การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

สิ่งที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ
        ตัวแทนจำหน่าย จะได้รับสินค้าราคาพิเศษ ซึ่งเมื่อนำสินค้าไปจำหน่าย จะได้รับส่วนต่างของราคาทันที

คุณสมบัติของตัวแทน
       คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นตัวแทน มีข้อกำหนดดังนี้ :
       • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันสมัคร)
       • กรณี สามี - ภรรยา อนุญาตให้สมัครได้เพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น
       • เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อืน หรือเป็นที่รักใคร่ของชุมชน

เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย
        ฟรี!...ไม่เสียค่าสมัคร  มีสิทธิรับสินค้าตัวอย่างหรือเอกสาร ตามช่วงจัดรายการของแต่ละช่วงเวลา
(ต้องการสินค้าตัวอย่างหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้า...สามารถสั่งซื้อในราคาทุน)
        แจ้งความจำนงค์มาที่ : บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด 58/587 ซอยรามอินทรา 68 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ร่วมธุรกิจแอสเตอร์
        การดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะนำมาสู่ความยั่งยืนในอนาคต ฉะนั้นผู้เข้าร่ามธุรกิจคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งเจตนาหรือไม่ก็ตาม การกระทบกับบางส่วนจะนำไปสู่ความเสียหายต่อภาพลักษณ์โดยรวม และอาจผิดเจตนารมณ์ ที่แท้จริงขององค์กรและส่วนรวมได้ ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกที่เข้าร่วมธุรกิจของแอสเตอร์ อย่าได้กระทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะสม...ดังต่อไปนี้
       • อย่าโฆษณาคุณภาพสินค้าเกินจริง
       • อย่าจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้
       • อย่าดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของแอสเตอร์
          ในทุกรายการผลิตภัณฑ์

การเป็นตัวแทนจำหน่าย
        เนื่องจากธุรกิจแอสเตอร์ เป็นธุรกิจที่ต้องการสร้างตัวแทนให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความมั่นคง สินค้าของ
แอสเตอร์ จึงไม่มีนโยบายในการวางจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป ดังนั้น ลูกค้าของท่านจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าจากท่านในครั้งต่อๆ ไป

การเพิกถอนการเป็นตัวแทน
       การเพิกถอนตัวแทนมีข้อกำหนดดังนี้ :
       • ขาดความรับผิดชอบในการดูแลลูกค้า หลายครั้งติดต่อกัน
       • ให้ข้อมูลในเอกสารการสมัครตัวแทนอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ
       • ฝ่าฝืนข้อพึงปฏิบัติร้ายแรง ที่มีผลเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และนโยบายบริษัทฯ
       • สร้างความเสียหายร้ายแรงที่กระทบต่อ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสินค้า หรือส่วนรวมของบริษัทฯ   
 
Copyright : Aster Siam : 2009
Best viwed on Browser Internet Explorer 5+ : Thankyou for visiting
www.astersiam.com
ขอสงวนสิทธิ์รูปภาพและข้อมูลใน Website นี้ ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย