ข้อมูลบริษัทฯ
ชื่อบริษัท : บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550041412 
ใบอนุญาตประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คำขอเลขที่ : 1075551000588 
ที่ตั้งบริษัท : 58/587 ซอยรามอินทรา 68
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท์ : 0-2517-2070, 086-308-6038,
086-306-1566

E-mail : astersiam@gmail.com
Line ID : jenjaroon
             sasinunt2013
             rakna123456

Facebook : แอสเตอร์ สยาม
Fanpage : Aster Siam


 
 

บริษัทฯ กำลังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก
ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ไม่จำกัดความรู้ เพศ เพียงคุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เป็นธุรกิจลงทุนน้อย รายได้ดี ส่งฟรีทั่วประเทศ

พิเศษสุด! แนะนำ : สำหรับผู้ที่มีงานประจำ ทั้งในองค์กรของรัฐ หรือ เอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ดีมากๆ

นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับ :
• นักศึกษา ทำเป็นรายได้เสริม
• ร้านค้าต่างๆ และ ธุรกิจซักรีด เพียงจำหน่ายสินค้าเพิ่ม เสริมรายได้อีกทาง
• บุคคลทั่วไป

สนใจร่วมธุรกิจกับ แอสเตอร์ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ... ติดต่อสอบถามได้ที่ :
โทร. 0-2517-2070, 086-308-6038, 086-306-1566

การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
สิ่งที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ
ตัวแทนจำหน่าย จะได้รับสินค้าราคาพิเศษ ซึ่งเมื่อนำสินค้าไปจำหน่าย จะได้รับส่วนต่าง
ของราคาทันที

คุณสมบัติของตัวแทน
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นตัวแทน มีข้อกำหนดดังนี้ :
• ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันสมัคร)
• กรณี สามี-ภรรยา อนุญาตให้สมัครได้เพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น
• เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อืน หรือเป็นที่รักใคร่ของชุมชน

เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย
ฟรี!...ไม่เสียค่าสมัคร มีสิทธิรับสินค้าตัวอย่างหรือเอกสาร ตามช่วงจัดรายการ
ของแต่ละช่วงเวลา (ต้องการสินค้าตัวอย่างหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อช่วยในการจำหน่าย
สินค้า...สามารถสั่งซื้อในราคาทุน) แจ้งความจำนงค์มาที่ :
บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด 58/587 ซอยรามอินทรา 68
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ร่วมธุรกิจแอสเตอร์
การดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะนำมาสู่ความยั่งยืนในอนาคต ฉะนั้นผู้เข้าร่ามธุรกิจคำนึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งเจตนาหรือไม่ก็ตาม การกระทบกับบางส่วนจะนำไปสู่ความ
เสียหายต่อภาพลักษณ์โดยรวม และอาจผิดเจตนารมณ์ ที่แท้จริงขององค์กรและ
ส่วนรวมได้ ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกที่เข้าร่วมธุรกิจของแอสเตอร์ อย่าได้กระทำสิ่งใด
ที่ไม่เหมาะสม...ดังต่อไปนี้
• อย่าโฆษณาคุณภาพสินค้าเกินจริง
• อย่าจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้
• อย่าดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของแอสเตอร์
ในทุกรายการผลิตภัณฑ์

การเป็นตัวแทนจำหน่าย
เนื่องจากธุรกิจแอสเตอร์ เป็นธุรกิจที่ต้องการสร้างตัวแทนให้สามารถดำรงอยู่ได้
ด้วยความมั่นคง สินค้าของแอสเตอร์ จึงไม่มีนโยบายในการวางจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป
ดังนั้น ลูกค้าของท่านจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าจากท่านในครั้งต่อๆ ไป

การเพิกถอนการเป็นตัวแทน
การเพิกถอนตัวแทนมีข้อกำหนดดังนี้ :
• ขาดความรับผิดชอบในการดูแลลูกค้า หลายครั้งติดต่อกัน
• ให้ข้อมูลในเอกสารการสมัครตัวแทนอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ
• ฝ่าฝืนข้อพึงปฏิบัติร้ายแรง ที่มีผลเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และนโยบายบริษัทฯ
• สร้างความเสียหายร้ายแรงที่กระทบต่อ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสินค้า
หรือส่วนรวมของบริษัทฯ

 
 
ขอสงวนสิทธิ์รูปภาพและข้อมูลใน Website นี้ ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย